Υπηρεσίες προς αγοραστές

           Υπηρεσίες προς Αγοραστές:

  • Αναζήτηση, επίσκεψη και εύρεση ακινήτου.
  • Διαπραγματεύσεις για την αγορά, πώληση και ενοικίαση ακινήτων.
  • Εκτιμήσεις ακινήτων σε συνδυασμό με νομικό και λογιστικό έλεγχο.
  • Μεταφράσεις κειμένων.
  • Ολοκληρωμένες μελέτες κατασκευής ή ανακαίνισης ακινήτων.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.