Υπηρεσίες για Πωλητές

           Υπηρεσίες για Πωλητές:

  • Ανάθεση διαχείρισης περιουσίας προς πώληση ή ενοικίαση.
  • Πακέτα διαφήμισης σε εγχώρια & παγκοσμίου εμβέλειας μεσιτικές ιστοσελίδες.
  • Φωτογράφιση ακινήτου.
  • Εκτιμήσεις ακινήτων και επιχειρήσεων.
  • Ενεργειακά πιστοποιητικά.
  • Πλήρης διεκπεραίωση αγοραπωλησιών.
  • Νομικές συμβουλές παντός τύπου σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς.

 

Η ιδιαιτερότητα του γραφείου μας συνίσταται στις τεχνικές γνώσεις μας (έλεγχος νομιμότητας σε πολεοδομικές παραβάσεις ,έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων, ενεργειακών πιστοποιητικών, βεβαιώσεις περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων, εκτίμηση αξίας ακινήτων) αποκτώντας ο πωλητής σαφή γνώση της αξίας, στην παρούσα χρονική στιγμή, της περιουσίας του, σε ελάχιστο χρόνο από επαγγελματίες πιστοποιημένους Μηχανικούς.